Coa intención de fomentar o turismo en grupo e para que o visitante poda ter unha atención personalizada de calidade museística, Alberto Geada Val atenderá, de forma puntual, o Museo das Zocas a petición do Concello de Alfoz, sempre que os grupos de visitantes superen as 10 persoas e se teña concertado con 24 horas de antelación.